دانلود اپارزیابی سلامت دانشگاه فردوسی و دریافت اطلاعات اخبار و روش های پیشگیری

اپ سامانه ارزیابی سلامت دانشگاه فردوسی مشهد را دریافت کرده و با استفاده از آن از آخرین اخبار آگاه باشید و خودارزیابی خود را انجام دهید.

دریافت اپ

سامانه ارزیابی سلامت دانشگاه فردوسی مشهد

با توجه به شیوع ویروس کرونا سامانه غربالگری به منظور کنترل ورود خروج پرسنل ، کارمندان ، هیت علمی و دانشجویان راه اندازی شد لذا لطفا توجه کنید تمامی افرادی که تمایل به ورود به دانشگاه دارند باید داری مجوز از سامانه غربالگری باشند

ورود به حساب کاربری