دانلود اپارزیابی سلامت دانشگاه فردوسی و دریافت اطلاعات اخبار و روش های پیشگیری

اپ سامانه ارزیابی سلامت دانشگاه فردوسی مشهد را دریافت کرده و با استفاده از آن از آخرین اخبار آگاه باشید و خودارزیابی خود را انجام دهید.

دریافت اپ

خوداظهاری ویروس کرونا

لطفا در پرکردن اطلاعات زیر و بار گذاری نتایج دقت کافی داشته باشید.

آیا شما به ویروس کرونا مبتلا هستید ؟

فایل خود را بکشید و اینجا رها کنید (گزارش های مورد تایید : سی تی اسکن ریه ،پی سی آر ،سی پی آر خون)

آیا افرادی که با آنان زندگی میکنید به ویروس کرونا مبتلا هستند؟

فایل خود را بکشید و اینجا رها کنید (گزارش های مورد تایید : سی تی اسکن ریه ،پی سی آر ،سی پی آر خون)

آیا افرادی که با آنها در ارتباط هستید به کرونا مبتلا هستند؟ (همسایه، همکار یا اقوام)

فایل خود را بکشید و اینجا رها کنید (گزارش های مورد تایید : سی تی اسکن ریه ،پی سی آر ،سی پی آر خون)